Jak se můžete přidat na naší cestě k různorodosti a inkluzivitě (D&I)?

Při vytváření vysoce výkonného globálního týmu je rozmanitá pracovní síla jen polovinou úspěchu. To proto, že různé týmy mají své vlastní výzvy. Jsme přirozeně přitahováni k těm, kteří jsou nám podobní, což může vést k vyloučení názorů ostatních.

Je to schopnost vidět věci očima jiné osoby, což nám přinese jiný pohled na věc. To je to, co potřebujeme k tomu, abychom byli kreativní, inovativní a efektivní.

 

Ale to se děje pouze tehdy, když si členové týmu navzájem naslouchají a cítí se být vítáni, když vyjadřují své názorů. Tomu se říká inkluzivita.

Máme globálně různé iniciativy, abychom vytvořili skvělé místo pro práci pro všechny. Poskytujeme podporu skupinám a různým fórům zaměstnanců, abychom vytvořili povědomí o D&I. Také povzbuzujeme členy týmu k výměně nápadů a získávání informací prostřednictvím networkingu. V mnoha organizacích po celém světě jsme také úspěšně podpořili mentoringové programy.

Týmové kempy

Před více než 75 lety Martin Hilti pochopil, jak je důležité, aby lidé cítili, že vytvářejí něco důležitého a byli součástí úspěšného týmu. Jeho způsob jakým jednal, vedl a inspiroval lidi svým nadšením, ovlivnil podnikovou kulturu Hilti. Toto udržovat v průběhu let vyžaduje silnou firemní kulturu založenou na základních hodnotách a poslání.

Každý rok investujeme do týmových kempů. Jedná se o semináře pro všechny zaměstnance po celém světě, které se zabývají pouze naší firemní kulturou. Týmové kempy mají tři základní prvky: přínos společnosti, budování týmu a sebepoznání. Poslední týmový kemp, Pit Stop Champion 2020, se silně zaměřil na téma Inkluzivita.

Own It!

Own It! is our employee-led group, focused on diversity and inclusion. We simply provide the budget and a business sponsor. Then the team members decide which programs are needed to drive inclusion forward in their working location. From language lunches and meet & learn workshops to an open mentoring program, the Own It! group really allows us to meet the needs of our team members by giving them ownership of inclusion activities.

Joining the Own It! group encourages team members from different parts of the business to work together. It’s a great way for team members to develop new skills and learn from the experiences of others.
 

External Networking

Catalyst is the leading nonprofit organization aiming to accelerate progress for women through workplace inclusion. It supports mindset change by publishing pioneering research, tools and thought leadership for the world’s leading companies to build workplaces where everyone can succeed. Catalyst has been dedicated to changing the world one workplace at a time for more than 50 years.
 
Hilti started a global partnership with Catalyst in 2014 and we’ve continuously used their research and supportive structure to develop our own inclusion journey.  To speed up the pace, Catalyst created the Catalyst CEO Champions For Change, an initiative that brings together more than 40 global CEOs and senior leaders who are visibly supportive of diversity and inclusion by driving it in their organizations. We’re proud to have been chosen as a founding partner of this initiative. Together with Catalyst and other global companies, we’re accelerating diversity, inclusion and gender equality within our organization. 

 

Zacházení s nevědomými předsudky

Vyvinuli jsme semináře, abychom s našimi vedoucími týmů po celém světě probrali nevědomé předsudky. Spojením těchto seminářů s klíčovými hodnotícími procesy, jako je rozvoj nebo nábor lidí, podporujeme vedoucí týmů, aby zlepšili svoji sebereflexi a více si uvědomovali jejich vlastní předsudky. To jim pomáhá dělat objektivnější a lepší rozhodnutí.

Další fází této cesty je prozkoumat výzvy a příležitosti, které přicházejí s vedením smíšených týmů. Snažíme se lépe porozumět našim lidem a pružně reagovat na jejich potřeby.
 
 

Co děláme

Zjistěte, co děláme, aby se Diverzita & Inkluzivita stala součástí našeho každodenního života.

„Všichni jsou tak milí! V této oblasti je diverzita, lidé z celého světa jsou začleněni - nezáleží na tom, jaká je vaše státní příslušnost, vaše barva pleti - všichni sdílíme stejný cíl.“

Sam - manažer pro rozvoj obchodu - Šanghaj