Jak se můžete přidat na naší cestě k různorodosti a inkluzivitě (D&I)?

Při vytváření vysoce výkonného globálního týmu je rozmanitá pracovní síla jen polovinou úspěchu. Různé týmy mají své vlastní výzvy a jsme přirozeně přitahováni k těm, kteří jsou nám podobní, což může vést k vytěsnění odlišných názorů. Schopnost vidět věci očima jiné osoby nám přinese jiný pohled na věc. To je přesně to, co potřebujeme k tomu, abychom byli kreativní, inovativní a efektivní. To je možné pouze tehdy, když si členové týmu navzájem naslouchají a cítí se být vítáni, když svobodně vyjadřují své názory. Tomu se říká inkluzivita. Máme globálně různé iniciativy, abychom vytvořili skvělé místo pro práci pro všechny. Poskytujeme podporu skupinám a různým fórům zaměstnanců, abychom vytvořili povědomí o D&I. Také povzbuzujeme členy týmu k výměně nápadů a získávání informací prostřednictvím networkingu. V mnoha organizacích po celém světě jsme také úspěšně podpořili mentoringové programy.

Týmové kempy

Před více než 75 lety Martin Hilti pochopil, jak je důležité, aby lidé cítili, že vytvářejí něco důležitého a byli součástí úspěšného týmu. Jeho způsob jakým jednal, vedl a inspiroval lidi svým nadšením, ovlivnil podnikovou kulturu Hilti. Toto udržovat v průběhu let vyžaduje silnou firemní kulturu založenou na základních hodnotách a poslání.

Každý rok investujeme do týmových kempů. Jedná se o semináře pro všechny zaměstnance po celém světě, které se zabývají pouze naší firemní kulturou. Týmové kempy mají tři základní prvky: přínos společnosti, budování týmu a sebepoznání. Poslední týmový kemp, Pit Stop Champion 2020, se silně zaměřil na téma Inkluzivita.

Zacházení s nevědomými předsudky

Vyvinuli jsme semináře, abychom s našimi vedoucími týmů po celém světě probrali nevědomé předsudky. Spojením těchto seminářů s klíčovými hodnotícími procesy, jako je rozvoj nebo nábor lidí, podporujeme vedoucí týmů, aby zlepšili svoji sebereflexi a více si uvědomovali jejich vlastní předsudky. To jim pomáhá dělat objektivnější a lepší rozhodnutí.

Další fází této cesty je prozkoumat výzvy a příležitosti, které přicházejí s vedením smíšených týmů. Snažíme se lépe porozumět našim lidem a pružně reagovat na jejich potřeby.
 
 

Co děláme

Zjistěte, co děláme, aby se Diverzita & Inkluzivita stala součástí našeho každodenního života.

„Všichni jsou tak milí! V této oblasti je diverzita, lidé z celého světa jsou začleněni - nezáleží na tom, jaká je vaše státní příslušnost, vaše barva pleti - všichni sdílíme stejný cíl.“

Sam - manažer pro rozvoj obchodu - Šanghaj