Pracovní příležitosti pro absolventy

Získali jste nedávno titul? Studujete v posledním ročníku? Nebo již pracujete, ale hledáte větší výzvu a více uspokojující práci? 

Možná hledáte mezinárodní příležitosti? Kontakty s hlavním vedením? Spolupracovníky nejvyššího kalibru? Každodenní intenzivní tempo?

Rádi budeme kontaktováni dynamickými mladými odborníky s energií a schopnostmi, kteří se připojí k našemu vysoce výkonnému týmu. 

Prosazujeme unikátní pracovní kulturu, kdy vás pozitivně vybízíme k diskuzi o používaných postupech a představení vlastních nápadů.

Pokud se s tím ztotožňujete, pak je společnost Hilti místem pro začátek profesní dráhy, které hledáte.

„V oblasti prodeje nemám žádné zkušenosti. Když jsem navštívil veletrh pracovních příležitostí, většina společností o vás projevila zájem pouze tehdy, pokud jste měli správné zkušenosti. Společnost Hilti byla zcela otevřená. Větší zájem projevovali o mne než o zaměření mého studia.”

Andreas, projektový manažer, globální logistika

Příležitosti v různých firemních oborech

Když začnete pracovat ve společnosti Hilti, připojíte se k týmu lidí se vzděláním v různých oborech, ale uvažujícím stejným způsobem, a my vám poskytneme vzdělávání, které vám umožní velmi zajímavou a různorodou kariéru.

Většina našich absolventů začíná na pozici obchodního poradce, protože je to nejlepší a nejrychlejší způsob, jak poznat fungování našeho podniku. Je to také skvělé místo, kde nám můžete ukázat (a sobě), co ve vás je.

Podávejte trvale dobrý výkon a my vám dáme veškeré možnosti pro rozvoj vašich dovedností a rozšíření vaší působnosti. Když budete připraveni na nové výzvy, můžete se rozhodnout využít své znalosti v jiných oblastech našeho podnikání a přesouvat se v rámci společnosti či dokonce celého světa.

Vaším dalším krokem může být marketing nebo finance, logistika nebo výzkum. Možná, že jste vhodní pro vrcholový management nebo snad technickou pozici. Bez ohledu na vámi zvolený směr vám od samotného začátku dáme velkou odpovědnost, spolu s veškerým vzděláváním a podporou, kterou budete potřebovat ke svému profesnímu růstu.

Vaše neobyčejná pozice v oblasti prodeje

Pozice obchodního poradce ve společnosti Hilti představuje poradenský prodej v nejprofesionálnějším smyslu. Spočívá v posilování nových kontaktů s reagujícími potencionálními zákazníky a budování vztahů se zákazníky stávajícími. Většina z nich již zná naše produkty, důvěřuje jim a chce je.

Je to velmi zajímavá praktická role, kde se budete podílet na některých opravdu inspirujících projektech. Můžete se podílet na výstavbě nejmodernějších mrakodrapů, stadionů a železnic, některé pozice obnášejí každodenní snahu o usnadnění života běžných lidí. Mnoho našich produktů je navrženo s předurčením k záchraně životů a ochrany budov v případě požáru a zemětřesení.

Pokud si nejste jisti, že je oblast prodeje pro vás, můžete si být jisti, že ve společnosti Hilti neprovozujeme praktiky na způsob telemarketingu. Možná, že sami sebe překvapíte; mnoho našich pracovníků překvapených je. Svou první práci po absolutoriu začínají se záměrem přestupu z pozice obchodního poradce jinam, ale rozhodnou se v této oblasti zůstat, protože je to příjemná a uspokojující součást naší obchodní činnosti.

Někteří z našich nejlepších obchodních poradců si nikdy nepředstavovali, že by pracovali ve stavebnictví. Někteří mají technické nebo obchodní vzdělání, ale mohou to být také dějiny nebo francouzština. V každém případě jejich energie, odvaha, bystrost a odhodlání jim umožňují na této pozici vyniknout. Máme výtečný tým lidí, kde je úspěch tvořen týmovou spoluprací a schopnostmi, bez ohledu na jejich vzdělání či zkušenosti.

Budeme vás školit, povzbuzovat a odměňovat

Ve společnosti Hilti vzděláváme a rozvíjíme naše zaměstnance způsobem, který není běžný u jiných společností. Je to odměna, kterou dostáváte za svou neochvějnou snahu a vynikající výsledky.

Každý člen týmu má k dispozici osobní koučink a pokud potřebujete pomoc nebo radu, dveře jsou vám vždy otevřené. Máme také důkladně propracovaný systém hodnocení lidí, v rámci kterého se u každého v naší společnosti každoročně posuzuje výkon z hlediska budoucího nasměrování. Takto nacházíme příležitosti pro rozvoj našich lidí s různými odpovědnostmi, kulturami a znalostmi trhu. To znamená, že můžeme rozšířit rozsah vašich dovedností, naplnit vaše ambice a otevřít vám dveře k úspěšné kariéře.

Může se to zdát trochu přitažené za vlasy, ale někteří z našich nejúspěšnějších pracovníků přešli z obchodního poradce do personalistiky nebo z financí v Hongkongu do marketingu ve Francii.

Se stabilními vynikajícími výsledky, týmovou spoluprací a odhodláním se ve společnosti Hilti můžete do vedoucích pozic dostat velmi rychle. Ve skutečnosti mnoho našich pracovníků v prodeji dosáhne své první manažerské pozice kolem věku 25 let a 80 % pozic v našem vedení je obsazeno interními kandidáty. Je to důkaz toho, jak si ceníme našich zaměstnanců - je-li vůbec nějaký důkaz třeba.

Ujištění, že se sem perfektně hodíte

Pokud se budete ucházet o zaměstnání v Hilti, její atmosféru poznáte velmi rychle.

Když vás pozveme na pracovní pohovor, uhradíme vám cestovné a o výsledcích pohovoru vás budeme informovat upřímně a neprodleně.

Jako součást přijímajícího procesu na pozici obchodního poradce vás vezmeme na „výlet do terénu“, abychom vám ukázali, jak vypadá den v životě našich prodejních týmů. To vám brzy napoví víc o kvalitě našich lidí a jejich oddanosti našim zákazníkům.

Pokud chcete podat žádost o pracovní příležitost, jednoduše navštivte naše stránky pracovních příležitostí [odkaz] a vyhledávejte v sekci pracovních příležitostí pro absolventy. Přihlásit se můžete na více pozic najednou. Nebo pokud aktuálně nenajdete nic vhodného, zašlete nám prosím spekulativní žádost [odkaz] a uvidíme, zda vám můžeme pomoci.

Vracíme a angažujeme se

Všude tam, kde jsme po světě aktivní, se považujeme za partnera. V souladu s naším étosem budování lepší budoucnosti usilujeme o patrná, udržitelná zlepšení místních životních a pracovních podmínek tím, že podporujeme lidi, aby si navzájem pomáhali.

Tento způsob uvažování sahá až k osobnímu závazku zakladatele naší společnosti Martina Hilti. Sociální odpovědnost pro něho není povinností; je to zcela přirozená věc.

„V oblasti prodeje nemám žádné zkušenosti. Když jsem navštívil veletrh pracovních příležitostí, většina společností o vás projevila zájem pouze tehdy, pokud jste měli správné zkušenosti. Společnost Hilti byla zcela otevřená. Větší zájem projevovali o mne než o zaměření mého studia.”

Andreas Haase,

projektový manažer, globální logistika