Náš globální trainee program pro budoucí manažery

Hilti Outperformer: logistické zaměření

Jste čerstvý absolvent magisterského studia logistiky nebo řízení dodavatelského řetězce?

Hovoříte plynule anglicky a dalším jazykem?

Lákala by vás příležitost žít a pracovat v zahraničí?

Máte odhodlání a touhu uskutečnit svou kariéru v globálním vrcholovém vedení?

Program Hilti Outperformer by mohl být právě tím, co hledáte pro zrychlené nastartování vaší kariéry.

Nabízíme tři různá zaměření: logistické, komerční [odkaz] a technické [odkaz]. Tato stránka je věnována logistickému zaměření.

 

Skutečná odpovědnost od prvního dne

Hilti Outperformer je globální program rozvoje manažerských dovedností, který nemá obdoby. Během dvou let vás připravíme na globální manažerskou kariéru, kdy budete působit přímo v centru obchodního modelu orientovaného na zákazníky, s plnou odpovědností od prvního dne.

Ale nenechte se zastrašit. Ano, bude to v rychlém tempu a náročné. Ale budeme vás intenzivně trénovat a radit vám, zatímco si budete prostřednictvím řady mezinárodních manažerských projektů a mimořádně účinného sociálního programu rozšiřovat své zkušenosti. Dostane se vám rovněž podpory potřebné v souvislosti s učením, růstem a formováním vaší vlastní kariéry. A kromě toho, že nabudete neuvěřitelné zkušenosti a navážete nová přátelství, získáte kvalifikaci z prestižní obchodní školy IMD v Lausanne ve Švýcarsku.

„Do Hilti jsem nastoupil před dvěma měsíci a hned jsem měl pocit, že se mohu spolehnout na pomoc a podporu svých kolegů. Když mám nějaké dotazy nebo potřebuji poradit, můj manažer mi je vždy k dispozici."

Colin, globální stážista logistického zaměření

Proč se do programu hodíte právě vy

• Nedávno jste úspěšně dokončil/a vysokoškolské studium, nebo se připravujete na závěrečné magisterské nebo doktorské zkoušky.

• Máte vzdělání v oboru logistika nebo řízení dodavatelského řetězce.

• Máte ambice dělat kariéru v globálním vrcholovém vedení.

• Strávil/a jste minimálně tři měsíce a maximálně dva roky v profesionálním prostředí, jako je stáž, odborná příprava nebo studijní praxe, nebo jste právě zahájil/a svou kariéru a hledáte příležitost, kde byste mohl/a dosahovat výsledků a pokroku.

• Nabyl/a jste mezinárodní zkušenosti během své praxe nebo studií.

• Jste jazykově vybaven/a – hovoříte plynule anglicky a dalším jedním nebo dvěma jazyky. Tyto dovednosti budete potřebovat pro práci v různých regionech.

• Jste vyzrálý/á a asertivní, zvídavý/á a odhodlaný/á

• Jste flexibilní týmový hráč s dobrými komunikačními a společenskými schopnostmi.

• Uvažujete globálně, lákají vás mezikulturní zkušenosti a příležitosti pracovat v zahraničí.

Jak náš trainee program s logistickým zaměřením probíhá

Hilti Outperformer je dvouletý program. Od samého začátku budete spolupracovat s kolegy z celého světa, setkávat se s představiteli vrcholového managementu, jakož i se svými vlastními mentory. Jako člen vysoce výkonného týmu se budete připojovat k zasedáním správní rady a účastnit se globálních konferencí. Budete plnit různé úlohy, učit se, jak uspokojovat potřeby našich náročných zákazníků, a podílet se na některých vysoce důležitých úkolech zásadních pro náš byznys. Rovněž budete absolvovat program při obchodní škole IMD ve Švýcarsku a účastnit se sociálního projektu na podporu změny způsobu života.

Náš trainee program s logistickým zaměřením je rozdělen na tyto tři hlavní etapy:

• 3 měsíce v oddělení globální logistiky v naší hlavní centrále v Lichtenštejnsku, kde se zaměříte na zrychlování procesů v našem dodavatelském řetězci.

• 17 měsíců na různých operačních projektech, nejlépe na různých místech, kde budete uplatňovat své znalosti globální logistiky na regionální úrovni. Získáte praktické zkušenosti napříč celým naším dodavatelským řetězcem, od řízení materiálových zásob až po distribuci, a dobrý přehled o souvisejících funkcích, jako je marketing a prodej. Rovněž budete mít možnost vést svůj první projektový tým.

• 4 měsíce na strategickém projektu v oddělení logistiky buď v naší hlavní centrále v Lichtenštejnsku, nebo v jiné zemi.

 

V průběhu programu vás prostřednictvím různých zajímavých kurzů a akcí budeme připravovat na globální manažerskou kariéru:

• Program rozvoje manažerských dovedností – komplexní studium při obchodní škole IMD v Lausanne ve Švýcarsku zaměřené na rozšíření vašich představ o Hilti a vaši roli začínajícího manažera. Zahrnuje širokou škálu modulů, např. strategické myšlení, finance, realizace a globální vedoucí postavení, které budou probíhat střídavě on-line, ve třídě a venku – některé formou individuálního a jiné formou týmového školení – se získáním kvalifikace z IMD.

• Školení v obchodním managementu – individuální školení v Hilti. Se zaměřením na profily chování, osobní silné stránky, styly vedení, komunikační dovednosti a prezentační nástroje.  

• Globální konference – 4–5 dní v naší globální centrále v Lichtenštejnsku. Nabídne vám pohled na fungování globálních obchodních jednotek, a to jak z hlediska jejich samostatnosti, tak i vzájemné spolupráce, a rovněž praktické dovednosti, např. situační vedení, mezinárodní týmová práce, vytváření sítí a kultura.

• Sociální projekt – 7–8 dní „budování lepší budoucnosti“. Projekt přínosný pro místní komunitu, jako bylo nedávné stavění domů v Bosně. Při pokládání cihel se dozvíte, jak se mohou katastrofy, jako válka, hladomor nebo přírodní pohroma, podepsat na lidech a podnikání v místní oblasti.

V průběhu programu budete probírat všechny své příští role a působiště se svým sponzorem a manažerem regionálního program. Touto cestou budete mít skvělou příležitost blíže poznat a pochopit svět podnikání.

Jak se ucházet o místo

Třebaže se proces podávání žádostí v jednotlivých regionech nepatrně liší, obecně vypadá takto:

• Kliknutím na „Přihlásit se“ budete převedeni do našeho online systému pro podávání žádostí.

• Zvolte zaměření: logistické, technické nebo komerční.

• Vyberte zemi. Musíte plynule hovořit místním jazykem a mít zde pracovní povolení.

• Nahrajte svůj životopis a motivační dopis, nejlépe ve formátu pdf.

• Připojte rovněž jakékoli reference, např. doporučující dopis z univerzity, stáže nebo odborné praxe.

• Pokud se budeme domnívat, že jste vhodný kandidát do programu, pozveme vás na první kolo pohovorů se zástupci personalistiky a vrcholovým manažerem.

• Pokud vše půjde dobře, pozveme vás do regionálního střediska pro hodnocení.

• Po celou dobou k vám budeme otevření a upřímní ohledně vašeho procesu, vždy tedy budete vědět, jak si stojíte.

• V případě, že budete úspěšný/á, bude datum zahájení vašeho programu stanovené v závislosti na daném regionu a vašich možnostech.

“„Program Hilti Outperformer nabízí mladým ambiciózním lidem jedinečnou kombinaci vedení a svobody při formovaní jejich kariéry. Od samého začátku budete mít hodně odpovědnosti spolu s příležitostmi poznat různé kultury a diskutovat o svých dalších krocích. Naši globální stážisté si také užijí hodně legrace. Ať už při stavění domů v rámci našeho sociálního projektu, nebo o víkendech na lyžích mezi nimi vznikají silná pouta, jako ve velké mezinárodní rodině.“

Kristine Teske, manažerka globálního programu