Práce v oblasti personalistiky, financí a marketingu

Pokud vás láká zajímavá práce v kanceláři, pozice v Hilti vám nastartuje kariéru tak jako nikde jinde.

Zavede vás na špici podnikových inovací, do prostředí s jedinečnou kulturou a velmi rychlým tempem. Pokud si totiž chceme udržet naše vedoucí postavení v průmyslu, musíme být průkopníky i na podnikové úrovni.

Poznáte, že tato práce je velmi dynamická, protože neustále hledáme nové způsoby, jak inspirovat naše lidi, aby ze sebe vydávali to nejlepší a dosahovali mimořádných výsledků.

O naše lidi nám jde v první řadě – jak o naše týmy, tak i naše zákazníky. A navzdory tomu, že tým Hilti čítá po celém světě více než 28 000 lidí, všichni souhlasí, že naše úsilí o dosahování co nejlepších výsledků je dobře vyváženo rodinnou atmosférou.

Není to obyčejná kancelářská práce

Naše kancelářské pozice zahrnují oblasti personalistiky, financí a marketingu. Úkolem těchto týmů není jen zajišťovat běžný provoz, ale především vést naše lidi, prosazovat naše strategie a profilovat náš byznys. Jejich úloha je stěžejní pro poskytování prémiových služeb našim zákazníků.

To, co je na Hilti specifické, je, že se v rámci kteréhokoli firemního týmu můžete podílet na celém vývoji každého projektu, na kterém pracujete – od jeho koncepce až po jeho dodání. Ne každé zaměstnání v marketingu nebo financích vám toto umožní.

S tolika příležitostmi pracovat napříč projektovými cykly a rozvíjet své dovednosti poznáte, jak zajímavým a perspektivním místem pro rozvoj vaší kariéry Hilti je. Ukažte nám, co umíte, a svoji pracovní náplň budete moci přenést dokonce i do jiného prostředí byznysu, například

„Vládne zde skutečně rodinná atmosféra, kde může každý kdykoli zaklepat na dveře ředitele. Také váš vedoucí manažer vám bude intenzivně pomáhat rozvíjet vaše profesionální i osobní dovednosti.“

Amer, manažer klíčových projektů

Za vaše vysoké nasazení vás vždy odměníme

Své lidi trénujeme a rozvíjíme s cílem si je udržet. 

Bez ohledu na vaši pozici či úroveň zařazení budeme osobně sledovat pokrok ve vaší kariéře, poskytovat vám osobní koučink a veškerou potřebnou podporu, abyste mohli dosahovat mimořádných výsledků.

Když nově nastoupíte do naší společnosti, seznámíme vás nejprve se způsobem práce v Hilti, jenž je založený na hodnotách, jako jsou integrita, odvaha, týmová práce a odhodlání, jakož i s naší pracovní kulturou a strategií pro růst.

Budeme vám poskytovat odborné znalosti, ať už se jedná o zvyšování odborné kvalifikace, kurz cizího jazyka nebo odborné vzdělávání vedoucích pracovníků, abyste mohli ve své roli vynikat.

Máme velmi důkladně propracovaný systém hodnocení lidí, v rámci kterého se u každého každoročně v naší společnosti posuzuje výkon z hlediska budoucího nasměrování. Takto nacházíme příležitosti pro rozvoj našich lidí s různými odpovědnostmi, kulturami a znalostmi trhu. To znamená, že dokážeme rozšířit okruh vašich dovedností, naplnit vaše ambice a otevřít dveře k úspěšné kariéře.

Pracovníci dosahující vysokého výkonu velmi rychle přebírají v Hilti vedoucí role s tím že interními kandidáty je obsazováno až 80 % našich manažerských pozic. To svědčí o tom, kolik si ceníme svých lidí.

Různé způsoby vedení a profilování byznysu

Jakožto člen našeho firemního týmu budete právě tím – součástí týmu. Náš obchodní model je postavený veskrze na týmové práci, díky které je práce u nás příjemná a zajímavá.

Zde jsou podrobnější informace o třech našich klíčových rolích v kanceláři.

Personalistika

• Naše jedinečná kultura je důvodem, proč lidé v Hilti zůstávají – a proč není ojedinělé vidět dvě generace stejné rodiny pracující pro nás. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že naši lidé jsou nedílnou součástí našeho úspěchu. Proto přitahovaní, rozvoj a udržení nejlepších talentů je naším cílem číslo jedna.

• Jako člen našeho týmu personalistiky se připojíte k našemu závazku pomáhat lidem dosahovat jejich potenciálu, ať už jde o využití talentu na pozicích po celém světě, či o prosazování pracovních příležitostí se zkrácenou či pružnou pracovní dobou.

• Budete úzce spolupracovat s našimi vedoucími představiteli na tvorbě personální strategie, která bude podporovat naše týmy a ve svém důsledku i růst našeho podniku. Společně budeme motivovat naše týmy k tvořivým a nevšedním způsobům práce, přinášejícím Hilti co možná nejlepší výsledky.

• Budete pomáhat uskutečňovat a formovat naši personální strategii založenou na přesvědčení, že rozvoj rozmanitých, sehraných a výkonných týmů přináší vynikající výsledky. Řídíme se heslem: myslet globálně a jednat lokálně.

• Naše úlohy v oblasti personalistiky zahrnují různé činnosti od přitahování a získávání talentů až po školení v oblasti manažerských dovedností.

Podívejte se na naše pozice v oblasti personalistiky

Finance

• Zdaleka nejde jen o cifry, vaše úloha bude konzultativní, budete spolupracovat s ostatními odděleními firmy a dávat doporučení a pomáhat plánovat a řídit důležité projekty. Vaším úkolem bude sledovat, zda jsou ziskové.

• Musíte mít silného obchodního ducha a jistý důvtip, abyste dokázali uplatnit svou finanční prozíravost napříč širokým spektrem obchodních záležitostí.

• Zapojíte se rovněž do našich nekomerčních akcí, jako jsou naše charitativní činnosti a činnosti v oblasti sociální odpovědnosti, včetně investic do našich vlastních školicích a rozvojových iniciativ.

• Ocitnete se v mimořádném postavení, pokud jde o kariéru v oblasti financí, ze kterého budete projekty sledovat v celém jejich životním cyklu – jejich životaschopnost, rizika a plánování až po marketing, prodej a distribuci. 

• Ukažte, že jste připraveni na další výzvu, a můžete se posunout do další sféry podnikání, přenést své odborné znalosti do jiných míst s vlastními cíli – ať už jde o stabilitu či růst, slabou či silnou měnu, vznikající či vyspělý trh. Je to úžasná zkušenost.

• Naše úlohy v oblasti financí zahrnují různé činnosti od cenových analýz a hodnocení úvěrových rizik až po finanční účetnictví a kontrolu obchodních operací.

Podívejte se na naše pozice v oblasti financí

Marketing

• Marketing je pro obchodní model Hilti stěžejní, jelikož shromažďuje poznatky o trhu, podle kterých se přizpůsobuje vývoj našich produktů – nástrojů, služeb nebo softwaru – a naše strategie prodeje.

• Jako člen našeho marketingového týmu s námi budete pracovat na dlouhodobých směrech pro trvalý růst našeho podniku. Naše pracoviště uplatňuje vysoce proaktivní přístup; nejsme svázaní čtvrtletními cíli, ani se nevěnujeme krátkodobému či reaktivnímu plánování.

• Budete pracovat s mimořádně bohatými daty, včetně dat o způsobech používání a předvídaných tržních trendech, na jejichž základě budete určovat poptávku zákazníků po našich produktech z hlediska množství, kvality a inovací.

• Z pohledu byznysu je vše podřízeno našim zákazníkům. Jejich očekávání jsou vysoká, pokud jde o prémiový produkt. A marketing je místem, kde na základě těchto postřehů formujeme naše strategie a iniciativy pro zbytek firmy.

• Budete mít mimořádnou příležitost – ve světě marketingu svým způsobem jedinečnou – sledovat projekty od základního návrhu produktu až po jeho předání do rukou zákazníka. 

• Naše úlohy v oblasti marketingu zahrnují různé činnosti od řízení produktů, obchodu, softwaru a služeb až po průzkum trhu, digitální management a poradenství v oblasti budování značky a komunikace.

Podívejte se na naše pozice v oblasti marketingu