Práce v oblasti technické podpory

Inovace je naší životní mízou a naši inženýři denně řeší složité problémy s cílem najít další inovativní řešení v oblasti bezpečnosti a produktivity. 

Přidejte se k našemu týmu technického poradenství a k vašim úkolům může patřit poradenství na stavbách, vývoj našeho softwaru nebo produktů v jednom z našich čtyř inovačních center výzkumu a vývoje. Můžete se specializovat na mechaniku, optiku, chemikálie nebo kovy… protipožární ochranu, kotvení, koroze nebo seismiku. Bez ohledu na váš obor budete sehrávat důležitou roli při velmi zajímavých projektech na vrcholu technologie.

Budete mít hluboké technické znalosti, ale co nás zajímá nejvíce, je vaše nadšení pro vzdělávání a vaše schopnost zvládat složité koncepce projektů zároveň dobře vycházet s lidmi.

V neposlední řadě mají naše produkty sloužit našim zákazníkům, takže osobní angažovanost je pro nás klíčová. 

Lidé jsou stejně důležití jako technologie

I když zařazení do našeho týmu vyžaduje technické myšlení, žádná z našich pozic v technické podpoře není čistě technicky zaměřená. Místo toho budete mít poradenskou roli, při které si užijete to nejlepší z obou světů: práci na špičkové inovaci a budování vztahů s nadšenými zákazníky.

Naši inženýři se zapojují do projektů od jejich samotného počátku, kdy spojují potřeby zákazníků s návrhem našeho produktu, a tyto poznatky následně promítají do marketingu a prodeje.

Mnoho stavebních projektů představuje nečekané výzvy, kde univerzálně vyrobené produkty nesplňují daný úkol. Takže naši technici v terénu spolupracují s klienty a dodavateli na hledání řešení na míru, které pak odborně vyvíjejí naši technici z oddělení výzkumu a vývoje a softwaroví technici.

Ve společnosti Hilti budete mít velkou zodpovědnost již od samotného začátku a s konzistentními výsledky se můžete stát vedoucím svého týmu, než se nadějete. Po celou dobu budete pracovat ve velmi živém prostředí, s lidmi s různými talenty, svým způsobem jedinečnými, ale sdílejícími stejnou ambici vybudování lepší budoucnosti.

 

„Mám velikou radost z toho, že má práce není pouze technická. Zahrnuje také plánování a jednání s lidmi. Podniková kultura je skvělá. Ano, je to náročné prostředí, ale je také přátelské a vstřícné. Je to hlavně o týmové spolupráci a vaše nápady jsou opravdu brány vážně.”

Andreas, ředitel pro podnikový výzkum a technologii

Prokažte své nadšení pro vzdělávání a my jej budeme podporovat

Pokud očekáváme, že vymyslíte inovaci, která získá ocenění, je to proto, že jsme vám poskytli nejlepší možné vzdělávání v nejmodernějším prostředí. Poskytneme vám veškeré znalosti a podporu potřebnou k tomu, abyste na své pozici excelovali, a to prostřednictvím individuálního koučinku, příležitostí rozvoje a osobního přístupu k rozvoji vaší profesní kariéry.

Máme důkladně propracovaný systém hodnocení lidí, v rámci kterého se u každého v naší společnosti každoročně posuzuje výkon z hlediska budoucího nasměrování. Takto nacházíme příležitosti pro rozvoj našich lidí s různými odpovědnostmi, kulturami a znalostmi trhu. To znamená, že můžeme rozšířit rozsah vašich dovedností, naplnit vaše ambice a otevřít vám dveře k úspěšné kariéře.

Ve společnosti Hilti jsou naši nejvýkonnější pracovníci zařazováni do vedoucích pozic velmi rychle a 80 % pozic v našem vedení je obsazeno interními kandidáty. To svědčí o tom, jak moc si vážíme našich zaměstnanců.

Odlišné způsoby inovací

Jako člen našeho technického týmu budete přesně tím – součástí týmu. Náš model technické podpory je postavený veskrze na týmové spolupráci, což je jeden z faktorů, který činí tuto práci tak příjemnou a uspokojující. 
V rámci technické podpory rozeznáváme tři hlavní směry a vy sami si můžete vybrat, která pozice vám nejvíce odpovídá: práce technika v terénu s klienty na velkých stavbách; výzkum a vývoj inovačních produktových řešení nebo vývoj softwaru, který našim zákazníkům usnadňuje práci a činí ji bezpečnější.
Zde je více informací o každé z těchto zajímavých pozic.

 

 

 

 

 

Technik v terénu

 

 

 

 • Jedná se o poradenskou roli, v rámci které budete na stavbách spolupracovat s konstruktéry a architekty, stejně jako se stavebními inženýry a vedením společností.
 • Svým zapojením v počáteční fázi projektu tyto vazby posílíte, když ukážete hodnotu, která při jeho realizaci vyplývá z využití řešení na míru od společnosti Hilti, od kotvení a upevňování až po nářadí a software, který je jejich součástí.
 • Pomůžete konstruktérům přivést věci k životu tím, že předložíte návrhy stavebním a výrobním týmům, včetně dodavatelů, marketingu a prodeje.
 • Vaše pozice je jednou z nejdůležitějších ve společnosti Hilti, protože jste pojítkem mezi projektem a prodejem, přechodem od plánu k realitě. V rámci vaší pracovní činnosti se budete zabývat potřebami projektu, stavebními předpisy a řešit potenciální problémy.
 • Pro tuto práci neexistuje žádná příručka, protože každý projekt velké stavby obnáší své vlastní specifické překážky. Takže budete agilním myslitelem, který si vychutnává vidinu návrhu řešení na míru pro neočekávané komplikace.
 • Stavební nebo strojírenské znalosti budou užitečné, stejně tak zkušenosti s architektonickým projektem. Co ale opravdu chceme, je vaše touha po vzdělávání a vaše schopnost spojit technické znalosti s dovedností jednat s lidmi.

Podívejte se na naše pozice inženýra v terénu

 

 

 

 

 

Inženýr výzkumu a vývoje

 

 

 

 

 • Výzkum a vývoj je hnací silou našeho podnikání a součástí naší podstaty. Proto v inovacích nadále převyšujeme naši konkurenci a každoročně investujeme více než 5 % našeho obratu do vývoje nových řešení diamantových systémů, měřicích nástrojů, protipožární ochrany, kotevních prvků a ostatních.
 • Jako inženýr oddělení výzkumu a vývoje budete pracovat s nejmodernější technologií, se značným dílem zodpovědnosti od samého začátku.
 • Jsme přesvědčeni, že skvělé nápady mohou přijít odkudkoliv. Takže budete součástí různorodého týmu výzkumu a vývoje, sestávajícího z absolventů, techniků s postgraduálním vzděláním a zkušených profesionálů, se zanedbatelnou nebo také rozsáhlou odborností.
 • Pokud vaše nápady předbíhají čas, zajistíme jejich důkladné patentování, abychom je mohli rozvinout do budoucích inovací.
 • Budete se podílet na vývoji produktů v průběhu jejich celého životního cyklu, pokaždé s hmatatelnými výsledky. Což znamená velkou spokojenost s vykonanou prací a jedinečný náhled do způsobu budování světa.
 • Označuje to také styk s každou pracovní pozicí, která je součástí procesu, s výrobou, provozem, dodávkami, řízením projektu, marketingem a prodejem, jak vidíte své produkty procházet řetězcem.
 • Budete přímo pracovat s našimi zákazníky a ve výrobních zařízeních po celém světě, vaším úkolem bude zajistit propojení teoretické a praktické aplikace našich produktů.
 • Máme nejmodernější laboratoře pro výzkum a vývoj na světě v Schaan (Lichtenštejnsko), Kauferingu (Německo), Šanghaji (Čína) a Irvingu (Texas, USA). Každá z nich je vybavena nejmodernější technologií pro simulaci aplikace produktů a provádění testů.

Podívejte se na naše pozice inženýrů v oblasti výzkumu a vývoje

 

 

 

 

 

Softwarový technik

 

 

 

 

 • Jako softwarový inženýr budete pomáhat vytvářet a kódovat softwarová řešení, kterými opravdu vynikáme.
 • Budete rovněž pomáhat našim klientům používat náš software způsobem, který snadno pochopí. To může obsahovat odstraňování potíží, provádění školení nebo tvorbu uživatelských příruček.
 • Není to pouze technická role: budete rovněž potřebovat výborné komunikační schopnosti a dovednost jednat s lidmi. Tato práce představuje především překládání holého kódování do přijatelné technické řeči přístupné pro zákazníka.
 • Neustále budete mít přímý přístup k našim zákazníkům, stejně tak budete v kontaktu s naším produkčním a marketingovým týmem, budete tedy schopni poznat jejich potřeby a vědět, jakým způsobem jim máte přizpůsobit software.
 • Můžete očekávat práci na opravdu velmi zajímavých produktech, jako např. řešení výpočtu zatížení, určování tolerance zátěže a umístění rozchodových výztuží.
 • Budete rovněž pomáhat ve vývoji testovacího softwaru, který využíváme v našich laboratořích výzkumu a vývoje, občas spolupracovat s externími výzkumnými instituty a univerzitami.
 • Uvidíte produkty, které jsou používány během různých generací, od jednoho projektu k druhému, od aktualizace po aktualizaci, a budete zajišťovat, aby byla každá nová přednost realizována a efektivně využívána. 
 • Vámi dosažené vzdělání bude pravděpodobně v oblasti softwarového inženýrství, výpočetní techniky, nauky o počítačích, matematiky, fyziky nebo statistiky. Obzvláště máme zájem o vaši touhu po vzdělávání a vaši schopnost překládat technický jazyk lidem, kteří jsou více zvyklí pracovat se zápisníky nebo vrtačkami.  

Podívejte se na naše pozice v softwarovém inženýrství