Práce v Hilti

Pro lidi, kteří se přidali k Hilti, je typický určitý způsob uvažování. Jsou odhodlaní, pracovití a ochotní vydávat ze sebe pro naše zákazníky to nejlepší. Odměnou jim je úžasně pestrá a dynamická kariéra. Mnoho našich lidí je u nás 20 nebo 30 let – což svědčí o tom, jak si ceníme a vážíme jejich přínosu.

 

To, co z Hilti dělá jedinečné místo pro práci, je naše kultura vysoké výkonnosti. Je založená na kombinaci osobní výkonnosti, týmové práce a podpory. Podněcujeme a zároveň vychováváme, dodáváme odvahu a zároveň důvěřujeme.

Ukažte nám, co ve vás je, a my vám nabídneme příležitosti poznat byznys – pracovat v zahraničí, vyzkoušet si různé pracovní funkce a různé trhy. Je to skvělý způsob, jak nalézt to pravé pro vaše ambice a dosáhnout zajímavé kariéry, která vám bude vyhovovat. 

Nebojte se být jiní

Náš obchodní úspěch pohání odlišnost. Naše inovace umožňují našim zákazníkům stavět rychleji, bezpečněji a s větší smělostí.

Vzpíráme se konvenci. Očekáváme, že budete zpochybňovat způsob, jak se věci dělají, přicházet s novými nápady a hledat nové cesty. Proto budete mít pravidelný přístup k vrcholnému vedení, které bude naslouchat vašim podnětům.

 

Naše pracoviště je otevřené výjimečným lidem. Je to místo, kde je zapotřebí mít chuť a energii věci neustále zlepšovat. Odhodlání práci vždy dokončit. Odvahu riskovat v zájmu dosažení lepších výsledků.

Na své cestě však nebudete sami, vždy budete pracovat v prvotřídní společnosti – s lidmi z rozmanitých prostředí, kteří se každý den chtějí zasazovat o byznys svých zákazníků.

Za vaše výsledky vás vždy odměníme

Jste poháněni úspěchem, a o ten nám jde také. Proto budeme investovat do vašeho vzdělání a pozorně sledovat pokrok ve vaší kariéře. Součástí toho bude i pravidelné osobní koučování. Bude to intenzivní období, ale o jeho důležitost jsme pevně přesvědčení. Tímto způsobem poznáme vaše úspěchy a pomůžeme vám pokračovat ve vašem výkonu – pro nás, pro naše zákazníky a pro vaše vlastní ambice.

Překvapte nás svými dovednostmi a my vám poskytneme příležitosti ve vedoucích funkcí, jakmile budete připraveni. 80 % našich manažerských pozic je obsazováno interními kandidáty, což mluví za vše.

 

Rovněž máme velmi důkladný proces hodnocení lidí, jenž nemá v podnikatelském světě obdoby. Každoročně prochází každý ve společnosti procesem posouzení výkonu. Díky tomu dokážeme spárovat talent s příležitostmi – rozvíjet naše lidi v jejich stávajících rolích nebo je povzbuzovat, aby přijali nové způsoby práce či přešli na nová místa. Tímto způsobem nacházíme vhodné kandidáty na vhodné pozice a podporujeme naše týmy z personálního a profesionálního hlediska.

V žádné jiné globální společnosti byste nemohli přejít například z oddělení prodeje do lidských zdrojů, nebo z technické podpory v Německu do financí v Dubaji, tak jak tomu je v Hilti. Představit si můžete jakoukoli cestu své kariéry, s odhodláním a výsledky ji můžete doopravdy uskutečnit. 

Étos úspěchu, podpory, zábavy a odměňování.

Naše výkonné pracoviště se vyznačuje rovněž pozitivní energií a systémem vzájemné podpory. Jak zakladatel naší společnost uvádí:

“„Mým úkolem je vytvořit ve společnosti takovou atmosféru, ve které se budou všichni do posledního člověka zasazovat o úspěch, a ta práce je bude zároveň bavit. Podle mého názoru to je ten nejdůležitější úkol pro vedení a etická odpovědnost podnikatele.“

Martin Hilti, zakladatel

Věříme, že růst společnosti jde ruku v ruce s osobním růstem; pohánějí se navzájem. Proto svým lidem poskytujeme vysoký stupeň vlastní odpovědnosti, kdy mohou uvažovat podnikatelským duchem, používat zdravý rozum, přijímat odpovědnost a svobodně se rozhodovat. Cítí, že si jich ceníme, že jim důvěřujeme a že jsou oprávněni jednat, a oni ze sebe vydávají to nejlepší, aby uspěli, s vědomím, že budou mít po celou dobu naši podporu.

Vracíme a angažujeme se

Všude tam, kde jsme po světě aktivní, se považujeme za partnera. V souladu s naším étosem budování lepší budoucnosti usilujeme o patrná, udržitelná zlepšení místních životních a pracovních podmínek tím, že podporujeme lidi, aby si navzájem pomáhali.

Tento způsob uvažování sahá až k osobnímu závazku zakladatele naší společnosti Martina Hilti. Sociální odpovědnost pro něho není povinností; je to zcela přirozená věc.