Diverzita a inkluzivita (Diversity & Inclusion, neboli D&I) je nezbytnou součástí každodenního života naší společnosti.
Diverzitu chápeme jako řadu lidských rozdílů, včetně rasy, etnicity, pohlaví, sexuální orientace, věku, sociální třídy, fyzické schopnosti, náboženství, systému hodnot, národního původu a politického přesvědčení. Nicméně pevně věříme, že rozmanitost jde ruku v ruce s inkluzivitou.
Tou je pro nás vytváření takového prostředí, kde tyto rozdíly nejsou bariérou vzájemné komunikace a spolupráce, ale naopak vítaným zdrojem nových nápadů a neobvyklých úhlů pohledu, díky tomu se naše společnost posouvá vpřed. Proto je důležité D&I chápat jako jeden celek.

"Jako nedílná součást naší obchodní strategie Champion 2020, hraje diverzita významnou roli v naší společnosti. Inkluzivita nás činí inovativnějšími, flexibilnějšími a nakonec silnějšími. Silně investujeme do vytváření inkluzivního prostředí, zavádíme systémy pro rozvoj lidí a odměňování, které jsou transparentní, sledovatelné a nediskriminační, aby se Hilti stala skvělým pracovním místem pro každého. Jsme potěšeni, že počet žen roste na všech úrovních.“

                Christoph Loos
                Generální ředitel skupiny Hilti

Co děláme?

Zjistěte, co děláme, aby se Diverzita & Inkluzivita stala součástí našeho každodenního života.