Naše společenská odpovědnost

Členy našeho týmu neustále povzbuzujeme, k účasti na aktivitách spojených se společenskou odpovědností a to nejlépe tak, že vstanou od svých stolů a vyhrnou si rukávy. Chceme ve vás pěstovat dobrý pocit ze společensky prospěšné práce a obohatit vaše zkušenosti o týmovou spolupráci a angažovanost v rámci komunity.

Zde je několik málo způsobů, jak se můžete zapojit:

Organizace Habitat for Humanity – přerušte na několik dní práci a pomozte budovat domy pro lidi bez domova nebo podpořit jejich finanční možnosti, aby mohli někdy v budoucnu vlastnit nebo si pronajmout bydlení. Stanete se součástí týmu, který staví základy, pokládá cihly, zvedá střechu a osobně odevzdává klíč novým nájemníkům.

 

Dobrovolnická akce Day of Caring – můžete strávit den prací v potravinové bance nebo ve zvířecím útulku, rozvozem jídel nebo úklidem města. Může to být natírání plotu nebo oprava skluzavky na hřišti, péče o starší osobu nebo návštěva školy, kde uspořádáte pro dívky besedu na téma pracovních příležitostí ve stavebnictví.

Stavění z bambusu – přidejte se k našemu týmu a pomozte hledat bezpečné a efektivní způsoby budování domů z bambusu pro lidi z rozvojových zemí. Je to součást naší kampaně v boji proti životu v chudých podmínkách, v rámci které nabízíme naše nářadí a odborné znalosti pro udržitelnou výstavbu.

Nadace Hilti Foundation – projekty, které dávají naději

Nadace Hilti Foundation byla založena v roce 1996 s cílem pomoci znevýhodněným osobám dosáhnout nezávislého života a sebeurčení. Aktivity nadace celosvětově podporují ekologicky udržitelné projekty v různých sektorech, které by po zahajovací fázi měly být finančně soběstačné, kvantifikovatelné a opakovatelné.

Tato nadace je finančně podporována jak fondem Martin Hilti Family Trust, tak společností Hilti Group, která přispívá 2 % svého ročního zisku přímo na projekty nadace. Tento úctyhodný příspěvek je možný díky jedinečnému přístupu zaměstnanců společnosti Hilti, kteří prokazují velkou dávku nadšení, poskytují své know-how a zkušenosti při dosahování úspěchu společnosti Hilti Group.

Kromě svého přispění na mnoho projektů nadace zaměstnanci společnosti Hilti prokazují také silnou osobní angažovanost v lokálních projektech, které jsou realizovány národními organizacemi společnosti. Velký díl osobního nasazení projevujeme my všichni, kdo pracujeme na tom, abychom zajistili spuštění a úspěšný průběh důležitých a inovačních projektů.

Nadace je aktivní v různých oblastech, od kultury a cenově přístupného bydlení po pomoc obětem katastrof, vzdělávání a sociální podnikání. Tento široký záběr aktivit odráží obrovskou různorodost společnosti Hilti Group, která zaměstnává více než 30 000 pracovníků všech kultur a jazykových regionů světa.

Nadace Hilti Foundation, fond Martin Hilti Family Trust a společnost Hilti Group realizují tyto projekty, aby povzbudili znevýhodněné osoby a ukázali, kolik dobrého se dá uskutečnit při využití příležitostí. Tyto iniciativy mají také dávat lidem naději. Někdy i malý krok, učiněný někde ve světě, stačí k tomu, aby z něho udržitelným způsobem profitovali lidé, rodiny a celé společnosti.

Více informací o nadaci Hilti Foundation a jejích projektech naleznete na webových stránkách: www.hiltifoundation.org