Vytváření všeobecného povědomí

Jelikož budeme nadále růst jako vysoce výkonný globální tým, všichni v Hilti musí chápat, co ve skutečnosti D&I znamená. Všichni si musíme být vědomi svého vnímání a chování, a jejich vlivu na ostatní.

Aby se tak stalo, vytvořili jsme řadu workshopů/tréninků a integrovali jsme D&I do našich stávajících vzdělávacích programů.

 

Toto skutečně pomáhá lidem pochopit a zapojit se do D&I. Abychom si udržovali přehled o pokroku ve vnímání D&I mezi zaměstnanci, přidali jsme do ročního průzkumu zaměstnanců část "Angažovanost a inkluzivita".

Porozumění D&I

Rozmanitost neboli Diverzita znamená nejen to, v čem se lišíme, ale i to, čím jsme si podobní. Abychom našim zaměstnancům vysvětlili co D&I znamená, používáme analogii stromu (kterou můžete vidět ve videu zde).

Listy stromu a kmen představují všechny prvky rozmanitosti/diverzity, které můžete snadno vidět. Ale stejně důležité je i to, co je pod povrchem - kořeny. Zásadní části stromu, které jsou skryté pohledu. To jsou neviditelné aspekty rozmanitosti.

 

Aby mohl strom růst, potřebuje také slunce, déšť a půdu bohatou na živiny = správné prostředí. Inkluzivita znamená vítání, oceňování a respektování rozdílů, ale také spojení s lidmi, kteří se od nás odlišují. To nám pomáhá nalézt nové perspektivy, které přispívají k bohatšímu a kreativnějšímu pracovnímu prostředí.
 

Zakotvení D&I do procesů dotýkající se přímo našich zaměstnanců

Náš kompetenční model je globálním rámcem pro výběr, rozvoj a koučování našich zaměstnanců za použití pevných, jednotných ukazatelů týkajících obchodního chování s cílem zlepšit výkonnost. Podrobně jsme jej prostudovali, abychom si byli jisti, že v něm nejsou žádné zabudované předsudky, které by nepodporovaly náš závazek k D&I. Také jsme přidali dimenzi "spolupracovat s ostatními", abychom tuto důležitou kompetenci zohlednili ve všech našich hodnoceních.

 

Další procesy týkající se našich lidí byly rovněž revidovány, abychom zajistili, že budeme inkluzivnější a otevřenější pro rozmanitost/diverzitu. Například jsme začlenili jeden workshop týkající se předsudků do vzdělávacího programu našich vedoucích pracovníků. Vedoucí týmů se tam učí, jak používat nástroje, které jim pomáhají dělat objektivnější a předsudky nezatížená rozhodnutí.

Abychom zajistili inkluzivnější pracovní prostředí, musíme najít flexibilnější způsoby práce a podpořit tak potřeby našich zaměstnanců v různých životních fázích. Sepsali jsme Globání katalog pro flexibilitu, který je zdrojem inspirace při zavádění lokálních řešení, která odpovídají místním potřebám a právním požadavkům.

 

Společnost se vždy snaží nalézt ideální řešení pro každého zaměstnance ve specifické životní situaci. V Hilti ČR je momentálně standardně možné využít práci odkudkoliv (pro vybraná oddělení), vzít si placené volno v případě nemoci, vzít si delší neplacené pracovní volno, anebo pracovat na zkrácený úvazek.